Ogłoszenie – osady ściekowe

Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia chętnych do odbioru (nieodpłatnego) odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) w celu rolniczego wykorzystania jako nawozu naturalnego.

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe z Oczyszczalni Ścieków w Bychawie spełniają wymagania stawiane osadom do rolniczego wykorzystania. Są badane na bieżąco przez niezależne, uprawnione laboratorium. Wyniki badań są przesyłane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i są udostępniane odbierającym osady. Osady są w pełni bezpieczne po względem sanitarnym

Osady, jako nawóz naturalny:
– poprawiają strukturę gleby zawartą w sobie materią organiczną, zwiększając odporność na suszę,
– zmniejszają kwasowość gleby (zawierają wapń , pH ok.7),
– zawierają duże ilości azotu i fosforu nawozowego.

Np. dawka 3 ton suchej masy osadu na hektar zapewnia m.in. około:
– 113 kg/ha azotu ogólnego,
– 193 kg/ha wapnia,
– 68 kg/ha fosforu.

Chętni proszeni są o bezpośredni kontakt z Oczyszczalnią Ścieków w Bychawie tel. 605665660, 665808010, 81 5660540, ul.Podzamcze 37, Bychawa, po szczegółowe informacje

Ilość osadów jest ograniczona. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń.

Podmioty stosujące rolniczo osady otrzymują od BPK Sp. z o.o. pełną informację i dokumentację zawierającą wyniki badań osadów i gleby, wyniki (na podstawie badań) obliczeń dawki osadów na hektar powierzchni oraz przewidywanych następstw stosowania osadów, szczegółowe wyniki weryfikacji wymagań dotyczących działek i stosowania osadów.