Ogłoszenie – wykorzystanie ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego w rolnictwie

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. w Bychawie nawiąże kontakt z podmiotami chętnymi do odbioru (nieodpłatnego), w sezonie jesiennym 2017r., odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) w celu rolniczego wykorzystania jako nawozu naturalnego.


Ustabilizowane komunalne osady ściekowe z Oczyszczalni Ścieków w Bychawie spełniają wymagania prawne stawiane osadom do rolniczego wykorzystania. Są badane na bieżąco przez niezależne , uprawnione laboratorium. Wyniki badań są przesyłane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Osady są w pełni bezpieczne po względem sanitarnym.
Podmioty stosujące rolniczo osady otrzymują od BPK Sp.z o.o. pełną informację i dokumentację zawierającą wyniki badań osadów i gleby, wyniki (na podstawie badań) obliczeń dawki osadów na hektar powierzchni oraz przewidywanych następstw stosowania osadów, szczegółowe wyniki weryfikacji wymagań dotyczących działek i stosowania osadów.

Osady, jako nawóz naturalny:

 • poprawiają strukturę gleby zawartą w sobie materią organiczną,
 • zmniejszają kwasowość gleby (zawierają wapń i posiadają odczyn zasadowy: pH 7,6),
 • zawierają duże ilości azotu i fosforu nawozowego
 • dopuszczalna dawka 3T suchej masy osadu na hektar zapewnia m.in. ok.** 115kg/ha azotu ogólnego
  ** 145kg/ha wapnia
  ** 63,9kg/ha fosforu
  ** 1137kg/ha masy organicznej Chętni powinni spełniać wymagania prawne dotyczące rolniczego wykorzystania ustabilizowanych osadów ściekowych, w tym w szczególności:
  1. Ustawy z dnia 7 listopada 2016 r. o odpadach (DZ. U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. W sprawie komunalnych osadów ściekowych (DZ. U. 2015 poz. 257).oraz:
  -wykazać się „władaniem powierzchnią ziemi” w rozumieniu prawa,
  -posiadać techniczne możliwości niezbędne do rolniczego zastosowania osadów (odpowiedni transport, ładowarkę, rozrzutnik, agregat uprawowy, sprzęt do orki) – Podmioty będą odbierały osad swoim transportem i sprzętem załadunkowym,
  -zaakceptować warunki szczegółowe umowy.Chętni proszeni są o bezpośredni kontakt z Oczyszczalnią Ścieków w Bychawie tel. 605665660, 655808010, 81 5660540 ul.Podzamcze 37, Bychawa, po szczegółowe informacje.Pełne zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Podanie z wyszczególnieniem działek (numery, powierzchnia, klasa gruntów, kwasowość, tytuł władania powierzchnią ziemi), z oświadczeniem, że działki spełniają wymagania prawne do rolniczego stosowania osadów, że podmiot będzie stosował rolniczo osady na wymienionych działkach, zgodnie z obowiązującym prawem i nie będzie odstępował osadów innym podmiotom.
  2. Mapki działek.
  3. Kopie dokumentów stwierdzających tytuł do władania powierzchnią ziemi.
   Podania będą rozpatrywane w kolejności zgłaszania.

  BPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyboru ze zgłoszonych chętnych, podmioty najlepiej spełniające oczekiwania.

  Ze spełniającymi wymagania podmiotami będą zawierane umowy na odbiór osadów w sezonie jesiennym 2017r.