Przerwa w dostawie wody – Dębszczyzna

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 15.05.2019 r.  (środa) w godz. 9.00-11.00 z powodu awarii sieci wodociągowej w m. Dębszczyzna mogą wystąpić przerwy w dostawach wody w tym rejonie. Dostawy wody zostaną wznowione niezwłocznie po usunięciu awarii.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody – Wodociąg Zaraszów

W związku z planowaną modernizacją Ujęcia Wody Zaraszów w dniu 13.05.2019 r. (poniedziałek) w godzinach od 8:00 do 16:00  nastąpi przerwa w dostawach wody w miejscowościach Zaraszów, Zaraszów Kolonia, Urszulin, Gałęzów (Hektary), Wola Gałęzowska (Marynki)

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

Przerwa w dostawie wody – Bychawa

W związku z wymianą węzła wodociągowego przy ul. M. Konopnickiej w Bychawie, informujemy, że w dniu 25 kwietnia 2019r. w godzinach 8:00-18:00 będzie przerwa w dostawach wody dla odbiorców: ul.Partyzantów, ul. Żeromskiego, ul. Orzeszkowej, ul. Konopnickiej, ul.Dąbrowskiej,ul. Szkolna, ul. Prusa, ul. Koźmiana, ul. Słowackiego, ul.Fredry, ul. Makuszyńskiego.

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY

Przerwa w dostawie wody – ul. Wyspiańskiego w Bychawie

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 15.04.2019 r.  (poniedziałek) w związku z awarią na sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego w Bychawie mogą wystąpić przerwy w dostawach wody w tym rejonie. Dostawy wody zostaną wznowione niezwłocznie po usunięciu awarii.

Za utrudnienia przepraszamy

Przerwa w dostawie wody – Wola Gałęzowska

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 03.04.2019 r.  (środa) w związku z pracami na sieci wodociągowej w Woli Gałęzowskiej mogą wystąpić przerwy w dostawach wody w tym rejonie. Dostawy wody zostaną wznowione niezwłocznie po usunięciu awarii (planowane wznowienie dostaw wody do godz. 12.00).

Za utrudnienia przepraszamy

Przerwy w dostawie wody – ul. M. Konopnickiej

W związku z planowanym kompleksowym remontem ul. M. Konopnickiej w Bychawie BPK Sp. z o. o. w dniach 9-30 kwietnia 2019 r. będzie prowadziło prace polegające na wymianie odcinka sieci wodociągowej w tej ulicy. Będzie to się wiązało z chwilowymi przerwami w dostawach wody dla odbiorców korzystających z wodociągu w tym rejonie.

Za utrudnienia przepraszamy

Ogłoszenie – oferta sprzedaży

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie sprzeda  kosiarkę rotacyjną zawieszaną Z 001:

– rok produkcji – 2015

Masa -320 kg

Stan techniczny – bardzo dobry

Cena wywoławcza – 2800 zł brutto

Sprzęt można oglądać na bazie Przedsiębiorstwa przy ul. Rataja 6. Oferty z ceną należy składać w formie pisemnej do dnia 5 kwietnia 2019 r. w sekretariacie BPK Sp. z o. o lub na adres mailowy: sekretariat@ebpk.pl.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt tel. pod numer: 81 5660227 w. 37.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bychawa – ETAP I

W ramach inwestycji pn. „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Bychawa – ETAP I” przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wykonana została kanalizacja sanitarna o długości 2,086 km wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków w ul. Grodzany w Bychawie oraz stworzone zostały warunki do odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Bychawie w ilości ok. 6,7 m3/dobę

Przerwa w dostawie wody – ul. Armii Krajowej w Bychawie

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 27.03.2019 r.  (środa) w związku z pracami na sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej w Bychawie mogą wystąpić przerwy w dostawach wody w tym rejonie. Dostawy wody zostaną wznowione niezwłocznie po usunięciu awarii (planowane wznowienie dostaw wody ok. godz. 10.30).

Za utrudnienia przepraszamy