Apel do mieszkańców Gminy Bychawa

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie zwraca się
z prośbą o racjonalne i przemyślane korzystanie z zasobów wodnych.
Z uwagi na brak opadów atmosferycznych, jak również ograniczone zasoby wodne na ujęciach na terenie Gminy Bychawa, prosimy o ograniczenie poboru wody do celów niezbędnych w funkcjonowaniu gospodarstw domowych i rolniczych.
Celem apelu jest ochrona pełnego dobrostanu zdrowotnego mieszkańców poprzez zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody do picia, przygotowania posiłków i utrzymania higieny na czas suszy, ekstremalnych upałów oraz zwiększonego zapotrzebowania na wodę w godzinach największej aktywności mieszkańców.

Dostawa zbiornika do przewozu i dystrybucji wody pitnej na potrzeby BPK Sp. z o.o.

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019  r. poz. 1843 z późn. zm.) na udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa zbiornika do przewozu i dystrybucji wody pitnej na potrzeby BPK Sp. z o.o.”.

Czytaj dalej Dostawa zbiornika do przewozu i dystrybucji wody pitnej na potrzeby BPK Sp. z o.o.

PSZOK – komunikat

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie  w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Bychawie informuje, że w dniach  19 do 31 marca  2020 r.  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bychawie (PSZOK) przy ul. Budnego 6A będzie nieczynny.

Szalet miejski zamknięty

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa w Polsce Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie  w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Bychawie informuje, że w dniach  17 do 31 marca  2020 r.  szalet miejski w Bychawie przy ul. Piłsudskiego będzie nieczynny.

Przerwa w dostawie wody w miejscowości: Dębszczyzna

W związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 16.03.2020 roku informujemy o czasowych przerwach w dostawie wody w miejscowości Dębszczyzna .Dostawy wody zostaną wznowione niezwłocznie po usunięciu awarii (planowane wznowienie ok godz. 12.00 w dniu dzisiejszym).

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

Bezpośrednia obsługa interesantów BPK zawieszona

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa w Polsce Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie informuje, że od dnia 16 marca 2020 r.,  w trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników BPK ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów:

– KASA w Przedsiębiorstwie będzie nieczynna do odwołania,

– interesanci mogą składać wnioski i pisma za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej (sekretariat@ebpk.pl) lub do skrzynki na listy przy wejściu do budynku,

– sprawy pilne można zgłaszać telefonicznie na numery:
(81) 5660227 wewn 22 – Zakład Wodociągów i Kanalizacji (odczyty wodomierzy, awarie sieci wod-kan),
(81) 5660227 wewn 37 – Zakładu Usług – obsługa wywozu nieczystości płynnych i odbioru odpadów komunalnych
695-707-020 – numer awaryjny do kontaktu po godzinie 15.00