Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bychawa – ETAP I

W ramach inwestycji pn. „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Bychawa – ETAP I” przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wykonana została kanalizacja sanitarna o długości 2,086 km wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków w ul. Grodzany w Bychawie oraz stworzone zostały warunki do odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Bychawie w ilości ok. 6,7 m3/dobę

Przerwa w dostawie wody – ul. Armii Krajowej w Bychawie

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 27.03.2019 r.  (środa) w związku z pracami na sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej w Bychawie mogą wystąpić przerwy w dostawach wody w tym rejonie. Dostawy wody zostaną wznowione niezwłocznie po usunięciu awarii (planowane wznowienie dostaw wody ok. godz. 10.30).

Za utrudnienia przepraszamy

Prace remontowe – Ujęcie Wody Zaraszów

Informujemy, że w związku z pracami remontowymi na ujęciu wody w Zaraszowie Kolonii mogą występować przerwy w dostawach wody dla odbiorców korzystających z Wodociągu Zaraszów. Planowany termin zakończenia prac to 29 marca 2019 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Płatności bezgotówkowe

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów uruchomiło możliwość dokonywania płatności za świadczone usługi w kasie Przedsiębiorstwa za pomocą kart płatniczych. Zachęcamy do korzystania z tej formy rozliczeń.