APEL do interesantów

W związku z zagrożeniem koronawirusem Bychawskie  Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie zwraca się z prośbą, by o ile to możliwe wykorzystywać alternatywne możliwości komunikacji wysyłając pisma i wnioski mailem na adres sekretariat@ebpk.pl lub telefonicznie: (81)5660227, tel awaryjny po godz. 15.00: 695-707-020.

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Gałęzów

Informujemy, że w dniu 09.03.2020 r. (poniedziałek) w godz. 13.00-14.00 w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej mogą wystąpić przerwy w dostawach wody w miejscowości Gałęzów.

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bychawa – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie – część elektryczna

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 132 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019  r. poz. 1843 z późn. zm.) na udzielenie zamówienia pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bychawa – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie – część elektryczna”

Czytaj dalej Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bychawa – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie – część elektryczna

Przerwa w dostawie wody w miejscowości: Kiełczewice Maryjski, Kiełczewice Pierwsze, Łęczyca, Leśniczówka oraz częściowo ul. Partyzantów w Bychawie

W związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 30.01.2020 roku  informujemy o czasowych przerwach w dostawie wody w miejscowości Kiełczewice Maryjski, Kiełczewice Pierwsze, Łęczyca, Leśniczówka oraz częściowo ul. Partyzantów w Bychawie .Dostawy wody zostaną wznowione niezwłocznie po usunięciu awarii (planowane wznowienie ok godz. 15.00 w dniu dzisiejszym).

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.