Usługa powiadomień SMS w BPK Sp. z o.o.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnej usługi powiadomień SMS, która pozwoli w szybki i skuteczny sposób powiadamiać Państwa o ewentualnych awariach, pracach na sieci, przerwach w dostawach wody w danej miejscowości, oraz innych istotnych dla Państwa informacjach.


W celu umożliwienia Państwu łatwiejszego zarejestrowania się w usłudze, nasi Pracownicy podczas odczytu wody za IV kwartał 2019r. roznoszą oświadczenia, które należy wypełnić i za ich pośrednictwem nam przekazać. Bądź zrobić to bezpośrednio w siedzibie BPK Sp. z o.o. lub drogą e-mail.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem usługi dostępnym na naszej stronie internetowej na której można również pobrać wzory dokumentów: wniosków, oświadczeń, (zakładka pliki do pobrania) .