Leasing (z opcją wykupu) używanego samochodu ciężarowego z nową zabudową hakową

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019  r. poz. 1843 z późn. zm.) na udzielenie zamówienia pn.: „Leasing (z opcją wykupu) używanego samochodu ciężarowego z nową zabudową hakową”.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w załącznikach poniżej:

  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Wzór oferty – wersja edytowalna
  4. Odpowiedź na zapytanie nr 1
  5. Odpowiedź na zapytanie nr 2
  6. Wybór oferty