Leasing (z opcją wykupu) używanego samochodu specjalnego z zabudową asenizacyjną

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 132 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018  r. poz. 1986 z późn. zm.) na udzielenie zamówienia pn.: „Leasing (z opcją wykupu) używanego samochodu specjalnego z zabudową asenizacyjną”.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w załącznikach poniżej:

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Opis Przedmiotu zamówienia
4. Wzór oferty
4. Wzór oferty – wersja edytowalna
5. Oświadczenie
6. Odpowiedzi na pytania 1
7. Odpowiedzi na pytania 2
8. Zmiana terminu

Zawiadomienie o wynikach konkursu