Przerwy w dostawie wody 1 marca – Wodociąg Wola Duża Kol.

Informujemy, że w dniu 1 marca 2018 r. (czwartek) w godzinach 8-15 w związku z przerwami w dostawie energii elektrycznej  występować mogą przerwy w dostawie wody w miejscowościach zasilanych z Ujęcia Wody Wola Duża Kolonia ( Osowa, Osowa Kolonia, Olszowiec, Olszowiec Kolonia, Wola Duża Kolonia, część m. Romanów, część m. Zadębie).

Dostawy wody zostaną wznowione po zakończeniu prac przez energetyków.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zabezpiecz wodomierz przed mrozem

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Bychawie  przypomina o konieczności zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed niepożądanym działaniem niskich temperatur.
Odbiorca usług – wody zobowiązany jest do zabezpieczenia wodomierza i studzienki wodomierzowej lub pomieszczenia z wodomierzem „przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych”. Powyższy obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa w Polsce, tj. § 116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ”w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.2002.75.690 z dnia 15.06.2002 r.) oraz z umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków.

Czytaj dalej Zabezpiecz wodomierz przed mrozem

Dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu mechanicznego będących własnością Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Bychawie na lata 2018 – 2019

Dostawa paliw  dla pojazdów i sprzętu mechanicznego będących własnością Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o. o. w Bychawie na lata
2018 – 2019

BPK Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /Dz.U.z 2017 r. Poz. 1579/, o wartości poniżej 209 000 EURO. Termin składania ofert – 15.01.2018 r. do godz. 11.00.
Szczegóły w załącznikach poniżej.

Życzenia Świąteczne 2017

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej
życzy

                                                Prezes Zarządu oraz pracownicy BPK Sp. z o.o.

Przerwy w dostawie wody – Wodociąg Gałęzów Kol. Druga

Ze względu na informację Zakładu Energetycznego o przerwie w dostawach energii elektrycznej w dniu 13.12.2017r w godzinach od 8:00 do 17:00, spowodowanej modernizacją stacji transformatorowych przez Zakład Energetyczny z których zasilane jest Ujęcie Wody Gałęzów Kolonia Druga oraz Stacja Hydroforowa Ujęcia Wody Gałęzów Kolonia Druga nastąpi przerwa w dostawach wody w miejscowościach zasilanych z w/w ujęcia wody (Gałęzów, Gałęzów Kolonia Pierwsza, Gałęzów Kolonia Druga, Józwów, Wola Gałęziowska, Wola Gałęziowska Kolonia, Kowersk, Leśniczówka, Kiełczewice Pierwsze, Kiełczewice Górne, Dębszczyzna, Łęczyca).

Dostawy wody zostaną wznowione niezwłocznie po wznowieniu dostaw prądu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwy w dostawie wody – Wodociąg Zaraszów

Informujemy, że w dniu 29 listopada 2017 r. (wtorek) w godzinach 8-10 w związku z przerwami w dostawie energii elektrycznej  występować mogą przerwy w dostawie wody w miejscowościach zasilanych z Ujęcia Wody Zaraszów ( Zaraszów Kolonia, Zaraszów, Urszulin).

Dostawy wody zostaną wznowione niezwłocznie po wznowieniu dostaw prądu.

Za utrudnienia przepraszamy.