Ustabilizowany osad ściekowy jako nawóz dla rolników

Przyjmujemy zgłoszenia chętnych do odbioru (nieodpłatnego) odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) w celu rolniczego wykorzystania jako nawozu naturalnego.

Szczegóły w załączniku poniżej: