Zarządzenie Prezesa Zarządu Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bychawie

Zarządzenie Prezesa Zarządu Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Bychawie z dnia  05.09.2022 r. w sprawie unieważnienia przetargu w formie negocjacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr ew. 1108 o łącznej powierzchni 0,2515 ha, położonej  przy ul. Partyzantów 52 w Bychawie.