Dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu mechanicznego będących własnością Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Bychawie na lata 2018 – 2019

Dostawa paliw  dla pojazdów i sprzętu mechanicznego będących własnością Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o. o. w Bychawie na lata
2018 – 2019

BPK Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /Dz.U.z 2017 r. Poz. 1579/, o wartości poniżej 209 000 EURO. Termin składania ofert – 15.01.2018 r. do godz. 11.00.
Szczegóły w załącznikach poniżej.