Apel do mieszkańców Gminy Bychawa

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie zwraca się
z prośbą o racjonalne i przemyślane korzystanie z zasobów wodnych.
Z uwagi na brak opadów atmosferycznych, jak również ograniczone zasoby wodne na ujęciach na terenie Gminy Bychawa, prosimy o ograniczenie poboru wody do celów niezbędnych w funkcjonowaniu gospodarstw domowych i rolniczych.
Celem apelu jest ochrona pełnego dobrostanu zdrowotnego mieszkańców poprzez zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody do picia, przygotowania posiłków i utrzymania higieny na czas suszy, ekstremalnych upałów oraz zwiększonego zapotrzebowania na wodę w godzinach największej aktywności mieszkańców.

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Zdrapy

W związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 07.08.2020 roku informujemy o czasowych przerwach w dostawie wody w miejscowości Zdrapy. Dostawy wody zostaną wznowione niezwłocznie po usunięciu awarii (planowane wznowienie ok godz. 13.00 w dniu dzisiejszym).

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

AWARIA NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BYCHAWIE

W związku z awarią na sieci wodociągowej w Bychawie ul. Grodzany w dniu 27.07.2020 roku informujemy o przerwach w dostawie wody w miejscowości: Bychawa,  Podzamcze, Zdrapy, Zdrapy Kolonia, Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, Bychawka Druga Kolonia, Bychawka Trzecia , Bychawka Trzecia Kolonia. Dostawy wody zostaną wznowione niezwłocznie po usunięciu awarii .

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Kiełczewice Górne

W związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 20.07.2020 roku informujemy o czasowych przerwach w dostawie wody w miejscowości Kiełczewice Górne .Dostawy wody zostaną wznowione niezwłocznie po usunięciu awarii (planowane wznowienie ok godz. 12.00 w dniu dzisiejszym).

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

Dostawa materiałów hydraulicznych dla budowy spinki wodociągu Wola Duża-Kolonia z wodociągiem Bychawa

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019  r. poz. 1843 z późn. zm.) na udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa materiałów hydraulicznych dla budowy spinki wodociągu Wola Duża-Kolonia z wodociągiem Bychawa”.

 

Czytaj dalej Dostawa materiałów hydraulicznych dla budowy spinki wodociągu Wola Duża-Kolonia z wodociągiem Bychawa