Apel do mieszkańców Gminy Bychawa

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie zwraca się
z prośbą o racjonalne i przemyślane korzystanie z zasobów wodnych.
Z uwagi na brak opadów atmosferycznych, jak również ograniczone zasoby wodne na ujęciach na terenie Gminy Bychawa, prosimy o ograniczenie poboru wody do celów niezbędnych w funkcjonowaniu gospodarstw domowych i rolniczych.
Celem apelu jest ochrona pełnego dobrostanu zdrowotnego mieszkańców poprzez zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody do picia, przygotowania posiłków i utrzymania higieny na czas suszy, ekstremalnych upałów oraz zwiększonego zapotrzebowania na wodę w godzinach największej aktywności mieszkańców.

Ogłoszenie dla Mieszkańców: Osowa. Osowa Kolonia, Wola Duża Kolonia

W związku z koniecznością renowacji studni głębinowej na ujęciu wody Wola Duża – Kolonia zaplanowaną w dniach 15-17 kwietnia 2020r. oraz związanymi z tym przerwami w dostawach wody – informujemy iż zbiorniki z wodą do celów socjalnych mieszkańców i dla zwierząt gospodarskich, zlokalizowane są pod następującymi adresami:

  • Zadębie 3
  • Osowa 58
  • Osowa 47
  • Osowa 43
  • Osowa Kolonia 23
  • Osowa Kolonia 5
  • Wola Duża Kolonia 5
  • Wola Duża Kolonia 10

Za utrudnienia przepraszamy

Przerwy w dostawach wody dla mieszkańców miejscowości tj: Osowa. Osowa Kolonia, Wola Duża – Kolonia

W związku z planowaną renowacją studni głębinowej na Ujęciu wody Wola Duża – Kolonia zaplanowaną w dniach 15-17 kwietnia 2020r wystąpią przerwy w dostawach wody dla mieszkańców miejscowości tj: Osowa. Osowa Kolonia, Wola Duża – Kolonia,. Większość mieszkańców w/w miejscowości będziemy się starać zasilić w wodę z sieci wodociągowej Bychawa jednak ciśnienie w sieci wodociągowej będzie niższe niż dotychczas a w gospodarstwach położonych w wyższych punktach dostawa wody z sieci wodociągowej nie będzie możliwa.
Dla mieszkańców dla których nie będzie technicznych możliwości dostarczenia wody z sieci wodociągowej Przedsiębiorstwo dostarczy wodę pitną. Dodatkowo w najbliższym sąsiedztwie tych gospodarstw będą rozstawione zbiorniki z wodą do celów socjalnych mieszkańców oraz zwierząt gospodarskich.

Prosimy aby mieszkańcy w/w miejscowości w najbliższych dniach oraz miarę posiadanych możliwości zmagazynowali wodę do picia i do celów socjalnych co zminimalizuje uciążliwości związane z jej czasowymi brakami.

Prosimy również o racjonalne i przemyślane korzystanie z wody do celów niezbędnych w funkcjonowaniu gospodarstw domowych i rolniczych.

Życzenia wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz mnóstwa pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

                                                                 Zarząd wraz z Pracownikami