Oferta

Przedstawiamy Państwu cennik usług w zakresie zagospodarowania nieczystości płynnych świadczonych przez BPK Sp. z o. o. obowiązujący od 1 stycznia 2024r.:

Cennik – nieczystości płynne – obowiązuje od 01.01.2024

 

Poniżej prezentujemy ceny podstawowych usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.:

LP


Nazwa usługi


Koszt usługi


Uwagi


1. Montaż dodatkowego wodomierza DN15 lub DN20 (podlicznika wody bezpowrotnie zużytej) od 300 zł netto Cena zawiera materiały i robociznę oraz plombowanie wodomierza. W przypadku przeróbek instalacji wewnętrznej cena może wzrosnąć w zależności od zakresu prac i ilości zużytych materiałów.
2. Zaplombowanie podlicznika wody mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą zamontowanego przez Odbiorcę usług. 30 zł netto Cena zawiera koszt plomby oraz koszt przyjazdu pracownika BPK.
3. Zerwanie plomby przy wodomierzu przez Odbiorcę usług 60 zł netto Cena zawiera ponowne plombowanie wodomierz.
4. Wymiana wodomierza DN15 lub DN20 uszkodzonego z winy odbiorcy usług (uszkodzenie mechaniczne lub mrozowe) 230 zł netto Cena zawiera: demontaż uszkodzonego wodomierza, montaż nowego wodomierza oraz jego zaplombowanie.
5. Demontaż wodomierza na okres zimowy 100 zł netto Cena zawiera demontaż (50 zł netto) oraz późniejszy montaż (50 zł netto) wodomierza wraz z zaplombowaniem.
6. Interwencja brygady pogotowia  – za każdą rozpoczętą godzinę pracy 200 zł netto Cena zawiera robociznę. Do wykonanej usługi należy doliczyć koszt materiałów po cenach zakupu. W przypadku interwencji brygady po godzinach pracy i w dni wolne  cena wynosi 200 zł netto na każdą rozpoczętą godzinę pracy.
7. Udrażnianie sprężyną mechaniczną zewnętrznej lub wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku 250 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy brygady ( od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 ) 290 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy brygady od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 22:00 oraz w dni wolne od pracy w godzinach od 7:00 do 17:00
8. Ciśnieniowe udrażnianie (samochodem typu WUKO) zewnętrznej lub wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku 330 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00) 380 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy brygady od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 22:00 oraz w dni wolne od pracy w godzinach od 7:00 do 19:00
9. Nieuzasadnione wezwanie brygady pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego 300 zł netto
10. Wynajem koparki JCB lub  CASE 220 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy
11. Wynajem minikoparki 180 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy
*) W przypadku zwiększenia zakresu prac w trakcie  wykonywania usług  lub nieprzewidzianych robót dodatkowych Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do powiększenia swojego wynagrodzenia  na podstawie kalkulacji sporządzonej przez ZWK podczas wykonywanych robót.