Kontakt

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. M. Rataja 6, 23-100 Bychawa

NIP: 713-000-58-21
REGON: 051514543

tel. 81-56-60-227
tel. alarmowy:695-707-020

Godziny pracy: 7.00 – 15.00
Kasa czynna w godz. 7.30 – 13.00