Ogłoszenie -Zakup samochodu asenizacyjnego

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 132 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018  r. poz. 1986 z późn. zm.) na udzielenie zamówienia pn.: „Zakup samochodu asenizacyjnego”.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. SIWZ wraz z załącznikami
3. Załączniki – wersja edytowalna