Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bychawa – ETAP I

BPK Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /Dz.U.z 2017 r. Poz. 1579 z późn. zm/.

Szczegóły w załącznikach poniżej.