Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bychawa – ETAP I

W ramach inwestycji pn. „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Bychawa – ETAP I” przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wykonana została kanalizacja sanitarna o długości 2,086 km wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków w ul. Grodzany w Bychawie oraz stworzone zostały warunki do odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Bychawie w ilości ok. 6,7 m3/dobę