Apel do mieszkańców Gminy Bychawa

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie zwraca się
z prośbą o racjonalne i przemyślane korzystanie z zasobów wodnych.
Z uwagi na brak opadów atmosferycznych, jak również ograniczone zasoby wodne na ujęciach na terenie Gminy Bychawa, prosimy o ograniczenie poboru wody do celów niezbędnych w funkcjonowaniu gospodarstw domowych i rolniczych.
Celem apelu jest ochrona pełnego dobrostanu zdrowotnego mieszkańców poprzez zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody do picia, przygotowania posiłków i utrzymania higieny na czas suszy, ekstremalnych upałów oraz zwiększonego zapotrzebowania na wodę w godzinach największej aktywności mieszkańców.

Przerwa w dostawie wody w miejscowości: Dębszczyzna

W związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 16.03.2020 roku informujemy o czasowych przerwach w dostawie wody w miejscowości Dębszczyzna .Dostawy wody zostaną wznowione niezwłocznie po usunięciu awarii (planowane wznowienie ok godz. 12.00 w dniu dzisiejszym).

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Gałęzów

Informujemy, że w dniu 09.03.2020 r. (poniedziałek) w godz. 13.00-14.00 w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej mogą wystąpić przerwy w dostawach wody w miejscowości Gałęzów.

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.