Punkt kasowy ponownie otwarty

Aktualizacja (29-05-2020)

Od dnia 1 czerwca 2020 r. Kasa w Przedsiębiorstwie będzie czynna w godzinach 7.30-13.00.
Jednocześnie przypominamy o zachowaniu bezpiecznej odległości i zakrywaniu ust i nosa oraz dezynfekcji rąk podczas wizyty w Przedsiębiorstwie.

 

 

Informujemy, że od 12 maja 2020 r. ponownie uruchomiliśmy punk kasowy w Przedsiębiorstwie. Kasa jest czynna w godzinach 9.00-12.00.

Prosimy o przestrzeganie szczególnych środków ostrożności ( zakrywanie ust i nosa, używanie rękawiczek jednorazowych).