Zakupy w BPK

W ostatnim czasie Przedsiębiorstwo rozpoczęło proces modernizacji parku maszynowego w celu poprawy jakości usług świadczonych na rzecz Gminy Bychawa oraz jej mieszkańców.

Na ulicach Bychawy już można zauważyć ciągnik komunalny Kubota. Ciągnik wyposażony w pług do odśnieżania oraz rozsiewacz przystosowany jest do odśnieżania chodników i parkowych alejek. W sezonie letnim będzie służył do koszenia terenów zielonych w naszym mieście.

Przedsiębiorstwo również zakupiło duży ciągnik komunalny TYM 503 z pługiem i posypywarką. Taki sprzęt znacznie usprawni realizację zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Bychawy. W sezonie letnim zapewni odpowiednią jakość świadczonych usług koszenia terenów zielonych oraz utrzymania poboczy dróg gminnych.

Zakupiona mini koparka Caterpillar 301,4C pozwoli na skuteczniejsze usuwanie awarii wodociągowo – kanalizacyjnych i wykonywanie przyłączy tam, gdzie wykonanie tego typu prac było niemożliwe większym sprzętem. Mini koparka pozwoli także ograniczyć do niezbędnego minimum ingerencję w teren, na którym będą prowadzone prace.

Aktualizacja 02.04.2019

W związku z zawarciem umów na usługi zamiatania dróg na terenie Bychawy Przedsiębiorstwo pozyskało także zamiatarkę drogową do ciągnika. Maszyna usprawni utrzymanie w czystości powierzchni: asfaltowych, betonowych, kostki brukowej.